Frits Spits ere-taalstaatsraad van PS

De bekende radio-presentator Frits Spits is deze dagen tijdens een uitzending van zijn zaterdagse programma De Taalstaat op Radio NPO 1 benoemd tot “Ere-Taalstaats-Raad” van de Partij Sleutelstad. Lijsttrekker Maarten Kersten (links op de foto) was te gast in het programma met een eigen politieke column (foto 1)  en “ridderde” Frits na afloop. (rechts op […]


H E T … S L E U T E L S T A D S E … P R I K B O R D

LEESWIJZER : … Voor verder lezen aan het einde van de afgebroken berichten hieronder, kan men op de kop boven de  eerste alinea’s van het betreffende artikel klikken. Dat is namelijk een link naar het complete prikbordbericht en de reacties daarop. (Dus het is zinloos te niet klikken waar “[…]”  staat achter de laatste woorden […]


Partij Sleutelstad mikt op 5 zetels

PERSBERICHT  :   Maarten Kersten  en  Anand Jitan zijn gisteren door de ledenvergadering van de Partij Sleutelstad aangewezen als de nummers 1 en 2 van de lijst “PS” voor de komende verkiezingen.  Een landelijke primeur hierbij is, dat , indien onverhoopt slechts 1 zetel wordt binnengehaald, zij als elkaars duo-fractieleider in de raad gaan zitten. […]


Het PS-verkiezingsprogram in een notedop

CV  (Compact  Verkiezingsprogram) : Partij Sleutelstad is een onafhankelijke politieke partij , opgericht door een groep actieve burgers, die verontrust waren door een aantal verslechterende ontwikkelingen van deze stad. Als lokale partij heeft zij géén bindingen met of verplichtingen aan landelijke partijen. De leden zijn gemotiveerde mensen, die uit ideële overwegingen, maar ook met een […]


PS vormt schaduw-college van eigen wethouders

Partij Sleutelstad heeft voor de periode tot de komende verkiezingen, maar ook voor de zittingsperiode van de volgende gemeenteraad, “schaduw-wethouders” ingesteld.  PS heeft hiertoe uit haar eigen midden specialisten per beleidsgebied aangewezen. Dezen hebben in sommige gevallen ook een aantal nieuwe, explicietere en voor de burger transparantere taken dan het huidige college. Zo heeft lijsttrekker […]


Volgend jaar weer 3 oktoberfeest op Kaasmarkt ?

De Partij Sleutelstad is verbaasd en verontwaardigd over de beantwoording van vragen in de gemeenteraad over de Kaasmarkt-rel.  PS had zich als eerste politieke partij al in de week vóór 2 oktober diverse malen kritisch opgesteld over het recente dancefeest op de Kaasmarkt. En dan met name over de late, vreemde en geldverslindende handelwijze van […]


Ook burgemeester Van der Laan was voor referenda i.p.v. partijpolitiek !

Ongeveer een jaar voor zijn dood betoonde onze oud-stad- en streekgenoot Eberhard van der Laan zich een duidelijk voorstander van een nieuwe democratie. Daarin moet volgens de sinds 5 oktober betreurde Amsterdamse burgervader de rol van elkaar bestrijdende politieke partijen en hun vage vertegenwoordigingen worden vervangen door een systeem van referenda ! De in Leiden […]


Gelukswethouder voor Leiden?

Schagen stelt geluk burger centraal. De Partij Sleutelstad had al eerder voorgesteld om in Leiden van gemeentewege een onafhankelijke Ideeënmakelaar aan te stellen, naast een Conflictmakelaar en een Seniorenmakelaar (Wooncoach Wonen en Zorg Senioren). Gisteren in Nieuwsuur zagen wij het volgende splinternieuwe en belangwekkende idee, dat naast de eerder al door ons voorgestelde ideëen kan […]


Waterberging onder de straat: oplossing wateroverlast?

Wateroverlast is niet alleen een technisch probleem, dat de gemeente maar moet proberen op te lossen met een betere riolering. Wij pleiten mét de Algemene Waterschapspartij voor véél meer waterberging in het stedelijk gebied. Het relatief schone regenwater moet tijdelijk worden opgevangen op het dak van flatgebouwen, in de groenstroken en plantsoenen, onder het wegdek, […]


Leiden weer bevrijd ? Solidair met Catalonië ?

Zo, we hebben op 2 en 3 oktober Leiden weer bevrijd. Van “den Spanjool”.  Ook de PS-leden hebben hutspot gegeten en onze eigen alternatieve verse partij-hutspot (onder het motto “weg met de ouwe hap”, leve de Nieuwe Politiek in de vorm van het “PS-stamppotje” met als ingrediënten enkele van onze programmapunten) uitgedeeld aan de tafels […]